Реєстрація нотаріальної дії в програмі АРМ “Нотарь”

Вхідні дані

Обов’язкові вхідні дані для реєстрації нотаріальної дії в програмі АРМ “Нотарь” :

• Дата ;

• Номер ;

• Вид дії ;

• Учасники дії ;

• Отримано плати.

Для більш детальної реєстрації нотаріальної дії в програмі АРМ “Нотарь” можна додавати наступну інформацію :

• Учасники дії;

• Збір до ПФУ (Пенсійного Фонду України) ;

• Використані бланки ;

• Примітки.

1.Дата

Вводиться дата вчинення нотаріальної дії. Система реєстрації дії надає можливість обрати дату раніше ніж поточна. При обранні дати раніше поточної – за замовчуванням встановлюється чекбокс «Залишити дату та продовжити реєстровий номер з останнього введеного». Тобто при натисканні кнопки «Додати», система реєстрації збільшить реєстровий номер від останнього введеного, а дату залишить без змін.

2.Номер

Реєстровий номер нотаріальної дії, вводиться в числовому форматі. Система реєстрації автоматично збільшує номер при додаванні нових реєстраційних дій. Номер може повторюватися, при цьому система реєстрації, перед внесенням реєстраційної дії, попередить про те, що номер був використаний.

3.Вид дії

Це віднесення нотаріальної дії до певної категорії з метою подальшого формування статистичної звітності нотаріуса (за перше півріччя, друге півріччя, річна). Види дії відповідають назвам показників у формі звітності нотаріуса. Вводити можно словами або цифрами показника.

4.Дія на виїзді

Чекбокс ставимо тоді, коли нотаріальна дія вчинена нотаріусом не в нотаріальному офісі, а на виїзді.

5.Учасники дії

Необов’язкове поле для вводу, але є необхідним для формування звіту 1-ДФ для податкової служби. Тобто якщо нотаріус бажає за допомогою АРМ Нотарь формувати інформацію для Державної фіскальної служби (Податкової інспекції) тоді необхідно при реєстрації дій вносити дані про отримувача доходу в такій нотаріальній дії –ПІБ, податковий номер, ознаку доходу, суму доходу, суму сплаченого податку (якщо такий сплачено до вчинення нотаріальної дії), резиденство (чекбокс ставимо, якщо учасник є резидентом України), ступінь споріднення (чекбокс ставимо, якщо перший ступінь споріднення).

Інакше поле Учасники дії можна заповнювати наступним чином:

1. Ввести податковий номер (для фізичних осіб 10 цифр, для юридичних осіб 8 цифр) .Ввести прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб, або ж назву для юридичної особи.

2. Якщо податкового номера не має – тоді в поле податкового номера вводиться серія та номер паспорту, наприклад МЯ434343 або тире “-“.

6.Отримано плати

Користувач числом вводить розмір плати, отриманої за вчинення нотаріальної дії

7.Збір до ПФУ

Сума вноситься числом. Цей збір сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які купують нерухоме майно. Розмір ПФУ має дорівнювати 1% від суми доходу учасників нотаріальної дії – платників податків.

8.Використані бланки

Вводиться серія на номер бланка нотаріальних документів. Нотаріальні бланки використовуються не в кожній нотаріальній дії, але у всіх договорах, свідоцтвах, заповітах, довіреностях. Система реєстрації автоматично інкримінує номер бланка при його додаванні.

9.Примітки

У поле вноситься текст. В АРМ «Нотарь» є можливість пошуку по полю – “Примітки”. Поле Примітки можна заповнити при реєстрації нової дії у електронному реєстрі. Нотаріус (помічник) може вводити свої позначки для певних нотаріальних дій.

За допомогою пошуку по полю примітки можна формувати різноманітні звіти, їх друкувати та експортувати у файл.

Корисні посилання

Офіційний сайт програмного продукту : https://www.armnotar.com/ Електрона адреса : notar.project@gmail.com Сторінка АРМ “Нотарь” у Facebook: https://www.facebook.com/armnotar/ Група підтримки користувачів у Facebook: https://www.facebook.com/groups/notar.project/