Ліцензійний договір

Шановний Нотаріус!

Переконливо просимо Вас уважно ознайомитись з наведеним нижче ліцензійним договором (Публічною офертою)

Даний Ліцензійний договір є юридично обов’язковою угодою, що укладається між Вами (нотаріусом) (надалі – “Користувач” ), і ФОП Круглик Владиславом Сергійовичем (іменованим надалі “Розробник”), щодо програмного продукту (іменованого надалі – “Програмний Продукт”), що включає в себе комп’ютерну програму Автоматизоване робоче місце нотаріуса “Нотарь” (іменована надалі АРМ “Нотарь”) і супутні програмні модулі та супровідну друковану або електронну документації, в тому числі матеріали розміщені на веб-сайтах: https://armnotar.com, каналі youtube – користувача notar.project@gmail.com, офіційній сторінці (групі) соц.мережі facebook – https://www.facebook.com/armnotar/, https://www.facebook.com/groups/notar.project/ .

Ліцензійний договір поширюється також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти та компоненти програмного продукту, що забезпечують його роботу. Всі права на Програмний Продукт належать Розробнику з такими застереженнями: виняткові авторські права на АРМ “Нотарь” та/або його складові частини належать їх правовласникам Програмного Продукту. 

Виключне право на розповсюдження Програмного Продукту належить Розробнику.

Програмний Продукт в цілому і всі його складові частини (у тому числі, але не обмежуючись ними,  бази даних, графічні зображення, фотографії, відео, звукозаписи, текст і додаткові програмні модулі) окремо є об’єктами авторського права й охороняються Українським і міжнародним законодавством. Встановлюючи, копіюючи, завантажуючи , здійснюючи доступ або іншим способом використовуючи вказане програмне забезпечення, Ви тим самим приймаєте на себе умови цього Ліцензійного договору. Цей договір вважається укладеним між Вами та Розробником з моменту, коли Ви підтверджуєте Вашу згоду з умовами цього договору. Даний Ліцензійний договір зберігає силу протягом всього терміну роботи Програмного Продукту. Якщо Ви не згодні з будь-яким із умов цього Ліцензійного договору, не встановлюйте і не використовуйте даний Програмний Продукт.

Ліцензійний договір з Користувачем (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Програмний Продукт (включаючи друковані матеріали) передається Вам на умовах Ліцензійного договору та не є проданим вам.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Ліцензійного договору є передача Розробником, як Правовласника, Вам, як Користувачеві, ліцензії на Програмний Продукт, тобто права на використання Програмного Продукту тільки тим способом і на тих умовах, які вказані нижче (далі по тексту – «Ліцензія»).

1.2. Всі умови, обумовлені далі, відносяться як до Програмного Продукту в цілому, так і до всіх його компонентів окремо.

2. МАЙНОВІ ПРАВА

2.1. Всі права на Програмний Продукт (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних , графічні зображення, фотографії, відео, звукозаписи, тексти, додаткові програмні модулі, а також інші об’єкти авторського права, включені в Програмний Продукт), супроводжуючі його матеріали в друкованому або електронному вигляді і будь-які копії Програмного Продукту належать Розробнику та його партнерам. Цей Договір не надає Вам жодних прав на доступ до змістовної частини Програмного Продукту.

2.2. Користувачеві надається невиключна Ліцензія на право використання Програмного Продукту в особистих некомерційних цілях явно перерахованими нижче способами за умови дотримання наведених нижче правил.

2.3. Розробник не надає Вам жодних прав крім тих, що прямо заявлені в цьому Ліцензійному договорі.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Програмний продукт продається, як не встановлений на ЕОМ (електронно обчислювальна машина) і не в комплекті з ЕОМ продукт. Користувач не має право передати іншій особі права, надані йому цим Договором, компоненти та копії Програмного Продукту.

3.2. Обсяг Ліцензії. Цей договір дає Користувачеві право на відтворення Програмного Продукту у вигляді об’єктного коду шляхом запису в оперативну пам’ять ЕОМ з метою безпосереднього виконання інструкцій Програмного Продукту центральним процесором ЕОМ. Користувач не має права використовувати або зберігати Програмний Продукт більш ніж на одній ЕОМ ( у встановленому або невстановленому вигляді).

3.3. Користувач має право звернутися до служби технічної підтримки для відновлення втраченого або пошкодженого примірника Програмного Продукту. При цьому Користувач зобов’язаний представити підтвердження правомірного використання копії Програмного Продукту.

3.4. Поставка на декількох типах носіїв. У разі якщо Програмний Продукт поставляється на двох або декількох видах носіїв, Користувач має право використовувати тільки один, найбільш зручний для нього комплект.

Всі носії, що входять до складу одного примірника Програмного Продукту, вважаються містять один і той же примірник Програмного Продукту і можуть використовуватися Користувачем тільки на одній ЕОМ.

3.5. Користувач має право зробити тільки 1 (одну) копію Програмного Продукту, яка буде використана виключно в резервних цілях.

3.6. Користувач зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам здійснювати таку діяльність:

– використовувати Програмний Продукт для прямого отримання прибутку;

– надавати Програмний Продукт в прокат, оренду або у тимчасове користування;

– використовувати Програмний Продукт для надання мережних послуг, у тому числі шляхом трансляції на Інтернет-сайтах , як на комерційній, так і на не комерційній основі;

– створювати умови для використання Програмного Продукту людьми, які не мають особистих прав на використання даного програмного забезпечення, окрім найманих працівників користувача.

– випускати у світ (опубліковувати) будь-які фрагменти і складові частини Програмного Продукту, в тому числі надаючи іншим особам можливість його копіювання;

– намагатися обійти технічні обмеження в програмному продукті;

– здійснювати прямий доступ до даних Програмного Продукту, досліджувати структуру і формат зберігання Програмного Продукту, перетворювати формат зберігання Програмного Продукту, модифікувати дані, що входять до складу Програмного Продукту, модифікувати (переробляти) і адаптувати Програмний Продукт, дизасемблювати , декомпілювати ( перетворювати об’єктний код у вихідний текст) програми, бази даних та інші компоненти Програмного Продукту;

– вносити зміни в об’єктний код програм або баз даних за винятком тих, які вносяться засобами, включеними в комплект Програмного Продукту і описаними в супровідних матеріалах;

– передавати права на використання Програмного Продукту третім особам;

– вчиняти щодо Програмного Продукту будь-які дії, що порушують закони та інші правові акти, що діють на території України, а також норми міжнародного права, прийняті в галузі правової охорони програм для ЕОМ і баз даних.

3.7. У випадку здійснення Користувачем будь-якого із зазначених у п. 3.6. дій Розробник залишає за собою право в односторонньому порядку в будь-який час припинити дію цього Ліцензійного договору, без будь-якого повідомлення і попередження.

3.8. Користувач приймає на себе повну відповідальність і всі ризики, пов’язані з використанням Програмного Продукту.

3.9. Активація Ліцензійного ключа Програмного Продукту є механізмом підтвердження законного використання Користувачем Програмного Продукту.

3.10. Деактивація Ліцензійного ключа на копію Програмного Продукту здійснюється не більше 1 -го разу (незалежно від причин). Повторна активація Ліцензійного ключа можлива тільки на пристрій аналогічної моделі і з аналогічною офіційною операційною системою.

3.11. Звертаємо Вашу увагу, що Розробник забезпечує технічну підтримку тільки офіційних версій Програмного Продукту і його оновлення, випущені Розробника, протягом строку дії придбаної ліцензії.

4. ОНОВЛЕННЯ

4.1. Для використання програмного забезпечення, яке Розробник відносить до категорії оновлень, необхідно мати ліцензію на Програмний Продукт. Оновлення замінює собою повністю або частково, або доповнює Програмний продукт, що є підставою Вашого права на отримання Оновлення. Встановлюючи Оновлення на ЕОМ, Ви маєте право використовувати Оновлення тільки відповідно до умов цього Договору, або у відповідності з умовами ліцензійного договору, супроводжуючого Оновлення.

4.2. Після установки Оновлення Ви більше не можете використовувати вихідну версію Програмного Продукту, з якого було здійснено оновлення, за винятком випадків, коли вона є частиною оновленого програмного забезпечення.

4.3. Розробник, а також постачальники і партнери, не приймає на себе жодних зобов’язань, неявних або інших, зі створення і розповсюдження оновлень програмних продуктів і будь-яких його частин.

4.4. Розробник залишає за собою право оголошувати як безкоштовні, так і платні Оновлення Програмного Продукту, його складових частин.

5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖУ»

5.1. Програмний Продукт має статус «не для перепродажу” (“Not for resale” або “NFR”), тому незалежно від інших умов цього Договору, справжня ліцензія допускає використання такого Програмного Продукту тільки в цілях демонстрації, перевірки або оцінки Програмного Продукту, при цьому продаж або будь-яка інша оплатна передача Програмного Продукту забороняється.

6. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

6.1. Активувавши Програмний Продукт, Користувач дозволяє Розробнику збирати і використовувати будь-яку технічну інформацію, отриману виключно в процесі надання Користувачеві технічної підтримки Програмного Продукту. Розробник може використовувати інформацію з метою поліпшення якості своїх продуктів, в маркетингових та інших рекламних цілях. Розробник зобов’язується не розкривати персональні дані Користувача.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Без шкоди будь-яких своїх прав Розробник може припинити дію цього Договору при недотриманні його умов та обмежень.

7.2. При припиненні дії Договору Ви зобов’язані знищити наявні у Вас всі копії Програмного Продукту (включаючи будь-які компоненти програмного забезпечення на будь-яких носіях, оновлення, даний Договір і супровідні матеріали). Виключенням є база даних створена в результаті роботи Програмного продукту та містить інформацію Користувача.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Використання, поширення та відтворення (копіювання) Програмного Продукту і будь-яких його частин з порушенням умов цього Договору, а також будь-яке порушення виняткових прав правовласника переслідується за Законом.

8.1.1. Застосовним правом до цього Договору визнається право України.

8.2. У разі порушення цього Договору Користувач втрачає право на використання Програмного Продукту.

9. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

9.1. Програмний Продукт поставляється “таким, яким він є “. Розробник не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний Продукт не відповідає очікуванням і уявленням Користувача, не відповідає аналогам і/або стандартам, не описані в специфікаціях та супровідної документації, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту, в тому числі що виникли через можливі помилки або друкарських помилок в комплекті Програмного Продукту.

9.2 . Розробник не гарантує спільну роботу Програмного Продукту з програмним забезпеченням та обладнанням третіх осіб і організацій, особливо з обладнанням, випущеним пізніше, ніж дана версія Програмного Продукту.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Програмний продукт не використовує для роботи підключення до мережі інтернет, всі збережені дані зберігаються на виключно на локальному комп’ютері Користувача.

10.2. Захист Програмного продукту на ЕОМ та резервне копіювання даних створених у результаті роботи Програмного продукту є обов’язком користувача.

10.3. Повнофункціональний Програмний продукт надається Користувачеві для випробування на термін від 30 до 60 днів – безоплатно, після чого користувач повинен або припинити використання програми, або придбати строкову ліцензію на використання.

10.4. Випробування Програмного продукту та/або придбання (оплата) ліцензії означає прийом Користувачем умов цього договору та є актом виконаних робіт.

10.5. Розробник самостійно визначає ціну ліцензії Програмного продукту на власний розсуд.

10.6. Розробник має право пропонувати додаткові опції, програмні модулі Програмного продукту за додаткову плату.

10.7. Вся офіційна та актуальна інформація, умови використання, щодо Програмного продукту розміщені на веб-сайті за адресою https://www.armnotar.com/.